Cookie policy

MEER INFORMATIE OVER COOKIES

Dansaccent vzw streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met zijn website zo informatief en
relevant mogelijk te maken. We gebruiken cookies of vergelijkbare technieken om dit te
bewerkstelligen. Het is naar onze mening belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt
en voor welke doeleinden. Dit draagt enerzijds bij aan bescherming van uw privacy, terwijl anderzijds
onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk blijft.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur (computer of mobiel apparaat) worden
opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Dansaccent vzw kan vergelijkbare technieken
gebruiken, zoals pixels, web bakens, enzovoort. Ten behoeve van de consistentie worden al deze
technieken hierna aangeduid met de term ‘cookies’. Waarom worden cookies gebruikt?

COOKIES KUNNEN VOOR DIVERSE DOELEINDEN GEBRUIKT WORDEN.
• In de eerste plaats kunnen cookies vereist zijn om de website goed te laten werken. Zonder cookies
zou het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te onthouden dat u bij een website bent aangemeld of welke
producten u in uw winkelwagen hebt geplaatst. Deze cookies worden functionele cookies genoemd.
• Cookies kunnen ook worden gebruikt om te analyseren hoe een website wordt gebruikt, om het
aantal bezoekers bij te houden, om te weten hoe de website kan worden verbeterd. We koppelen de
websitestatistieken en andere rapporten niet aan individuele gebruikers. Deze cookies worden
analytische cookies genoemd. 

COOKIES IN UW BROWSER BEHEREN EN/OUITSCHAKELEN
Houd er rekening mee dat Dansaccent vzw op dit moment geen gebruik maakt van een technische
oplossing die reageert op de instelling ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ in uw
browser. U kunt uw cookie-instellingen in uw browser beheren. Als u eenvoudigweg alle cookies of al
onze cookies in uw browserinstellingen uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten of functies van onze
website mogelijk niet meer werken omdat we functioneel vereiste cookies niet meer kunnen
instellen. Het is dan ook aan te bevelen om de cookie-instellingen op onze website te gebruiken in
plaats van alle cookies via uw webbrowser uit te schakelen. Meer informatie over het uitschakelen
van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst: