Pilates

Pilates is een ultieme workout, die uitgevoerd wordt op een mat, voor de versteviging van de rug-en buikspieren maar dit volgens het unieke Pilates-principe. De bewegingen vertrekken vanuit een correcte lichaamshouding met stabilisatie van bekken en schouders. Een samenspel van bewegen, ademen en concentratie waarbij je snel resultaat boekt.

De 3 vormen van Pilates (ground control / small ball / fitbal) wisselt onze lesgeefster af in een jaarprogramma van september tot juni. Zo blijft Pilates een heel jaar nuttig én boeiend!

Deze lessen zijn groepslessen waarbij het ‘goedvoelen ‘ voor iedereen belangrijk is. Werken en oefenen in een sfeer van welbevinden waarbij iedereen progressie moet kunnen blijven maken binnen zijn eigen mogelijkheden. Om de kwaliteit van deze lessen te kunnen garanderen zijn de voorwaarden voor inschrijven in de ene of andere groep dan ook belangrijk. We streven er naar om na elke les beter naar buiten te komen dan dat we binnen gegaan zijn.

Pilates B = groep semi-gevorderden: deze groep werkt in vloeiende non-stop bewegingen en beheerst de basisprincipes : stabiliseren van schouders en bekken, gebruik van powerhouse, ademhaling.

Voorwaarden om tot groep B te behoren zijn :

  • Regelmatig aanwezig zijn in de les; Pilates is een bewegingsmethode.
  • Minstens 3 trimesters Pilates-les gevolgd hebben.
  • Goede kennis hebben van eigen bewegingsmogelijkheden en beperkingen.
  • Geen zware belemmeringen ondervinden.
  • Basishoudingen zijn : stand, zit, lig, steun op handen en voeten ( plankposities).

Pilates A = groep starters en starters -plus: deze groep leert en staat stil bij de basisprincipes. In een rustig tempo worden de principes telkens weer uitgelegd en herhaald.

  • Geen of weinig kennis van de Pilates-bewegingstechniek.
  • Basishoudingen zijn : oefeningen in stand, zit, lig, steun op handen en knieën.
  • In een rustig tempo het oefenschema kunnen doorlopen.
GroepLeeftijd/niveauDagUurZaal
Pilates 1VolwassenenWoensdag9u30-10u30Parketzaal
Pilates 2VolwassenenWoensdag10u30-11u30Parketzaal

Kledingvoorschriften

Loszittende kledij om gemakkelijk te bewegen. Pilates wordt beoefend met anti-slip sokjes of op blote voeten.

Om hygiënische redenen dient iedereen zelf een pilates-matje mee naar de les te brengen.